Busca el llibre de la nostra editorial
Logo instagram

Editorial

Edicions i Propostes Culturals Andana és una editorial assentada a Vilafranca del Penedès i nascuda de l'acoblament de dos projectes relacionats amb el món del llibre que actuaven per separat: l'editor Ramon Nadal i la llibreria l'Odissea.

L'elecció d'un nom com el d'Andana no és fruit d'una decisió capriciosa ni aleatòria. Al contrari, si una andana és aquell espai de trobada on conflueixen tots aquells que estan a punt d'emprendre un viatge, la plataforma des de la qual salpar cap a altres indrets o territoris, aquest nou projecte editorial vol esdevenir un moll des del qual poder oferir als lectors els més diversos i engrescadors destins textuals: llibres concebuts com a eines de descoberta i apropament a aquells àmbits, fets o personatges del nostre entorn que encara no han estat objecte d'estudi o interpretació. Igualment, entre els propòsits fundacionals d'Andana també s'inclou la reedició de llibres descatalogats que formin part important del patrimoni bibliogràfic de la cultura catalana.

Andana actua principalment com una empresa amb vocació d'abast nacional i que vol cobrir aquells buits que deixen les grans editorials, sobretot pel que fa a la història, el patrimoni, la cultura i el paisatge catalans.

Aquesta aposta pel pensament i per la paraula esperem que sigui d'interès per al lector, i aquest interès volem aconseguir-lo amb el compromís de fidelitat a la filosofia que inspira el naixement d'Andana: treure al mercat tot un seguit de títols anuals que es recolzin en la força de la qualitat, tan formal com de continguts, de cara a aconseguir el reconeixement dels lectors. Per això mateix, la distribuïdora Nus de Llibres fa que tots els llibres sorgits de la factoria Andana arribin al conjunt de les llibreries dels territoris de parla catalana i més enllà, si cal.

El vostre navegador ha de permetre l’execució de Javascript. Si sorgeix algun inconvenient, verifiqueu les condicions de seguretat del navegador.

Copyright © 2008-2022 Edicions i Propostes Culturals Andana
C/ La Parellada, 19, 2n, 2a - 08720 Vilafranca del Penedès - Barcelona
Tel. 93 890 62 79

Tots els drets reservats
| Avís legal |